Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης

 

Πιο κάτω παρατίθενται οι κανονικές χρεώσεις συναλλαγών επί των Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης

Description                                                   Commission                        Exchange Fee

Exchange: BVMF - BM & F Bovespa

DOL**

Any

BRL 20 per Lot

BRL 6,20

IND**

Any

BRL 20 per Lot

BRL 6,20

WDL**

Any

BRL 15 per Lot

BRL 5,80

WIN**

Any

BRL 15 per Lot

BRL 5,80

 

 

 

 

Exchange: EUR_AMS2 - Euronext Equity & Index Derivatives - AMS

AEX**

Any

EUR 20 per Lot

EUR 1,10

 

 

 

 

Exchange: EUR_LIF1 - Euronext Commodities Derivatives - LIFFE

CH*

Any

GBP 20 per Lot

GBP 0,51

ZC**

Any

GBP 20 per Lot

GBP 0,51

CN**

Any

GBP 20 per Lot

GBP 0,51

CU*

Any

GBP 20 per Lot

GBP 0,51

CZ*

Any

GBP 20 per Lot

GBP 0,51

RC

Any

USD 20 per Lot

USD 0,50

TF*

Any

GBP 20 per Lot

GBP 0,50

TH*

Any

GBP 20 per Lot

GBP 0,50

TN*

Any

GBP 20 per Lot

GBP 0,50

TX*

Any

GBP 20 per Lot

GBP 0,50

W**

Any

USD 20 per Lot

USD 0,50

 

 

 

 

Exchange: EUR_LIF2 - Euronext Equity & Index Derivatives - LIFFE

FFI

Any

GBP 20 per Lot

GBP 0,28

 

 

 

 

Exchange: EUR_LIF3 - Euronext Interest Rate Derivatives - LIFFE

FEI**

Any

EUR 20 per Lot

EUR 0,28

FES**

Any

CHF 20 per Lot

CHF 0,28

FEY**

Any

JPY 2.000 per Lot

JPY 50

FLG**

Any

GBP 20 per Lot

GBP 0,28

FSS**

Any

GBP 20 per Lot

GBP 0,28

G**

Any

GBP 20 per Lot

GBP 0,28

 

 

 

 

Exchange: EUR_PAR1 - Euronext Commodities Derivatives - PAR

EBM**

Any

EUR 20 per Lot

EUR 1

ECO**

Any

EUR 20 per Lot

EUR 1

EMA**

Any

EUR 20 per Lot

EUR 1

EOB**

Any

EUR 20 per Lot

EUR 1

 

 

 

 

Exchange: EUR_PAR2 - Euronext Equity & Index Derivatives - PAR

FCE**

Any

EUR 20 per Lot

EUR 0,27

 

 

 

 

Exchange: EUREX

CONF**

Any

CHF 20 per Lot

CHF 0,30

F2MX**

Any

EUR 20 per Lot

EUR 0,30

FBTP

Any

EUR 20 per Lot

EUR 0,20

FBUT**

Any

EUR 20 per Lot

EUR 1,50

FDX**

Any

EUR 20 per Lot

EUR 0,50

FEPP**

Any

EUR 20 per Lot

EUR 3

FES***

Any

EUR 20 per Lot

EUR 0,30

FEXD**

Any

EUR 20 per Lot

EUR 0,20

FGB***

Any

EUR 20 per Lot

EUR 0,20

FH0G**

Any

EUR 20 per Lot

EUR 10

FPIG**

Any

EUR 20 per Lot

EUR 10

FSM***

Any

CHF 20 per Lot

CHF 0,40

FST***

Any

EUR 20 per Lot

EUR 0,30

FTDX**

Any

EUR 20 per Lot

EUR 0,20

 

 

 

 

Exchange: GLOBEX

6R**

Any

USD 20 per Lot

USD 1,63

AD**

Any

USD 20 per Lot

USD 1,63

BP**

Any

USD 20 per Lot

USD 1,63

CD**

Any

USD 20 per Lot

USD 1,63

CL**

Any

USD 20 per Lot

USD 1,48

E7**

Any

USD 20 per Lot

USD 0,88

EC**

Any

USD 20 per Lot

USD 1,63

EM***

Any

USD 20 per Lot

USD 1,17

ES**

Any

USD 20 per Lot

USD 1,17

GC**

Any

USD 20 per Lot

USD 1,08

GE**

Any

USD 20 per Lot

USD 1,22

GF**

Any

USD 20 per Lot

USD 0,67

HE**

Any

USD 20 per Lot

USD 1,92

HG**

Any

USD 20 per Lot

USD 1,48

HO**

Any

USD 20 per Lot

USD 1,48

JY**

Any

USD 20 per Lot

USD 1,63

LB**

Any

USD 20 per Lot

USD 0,66

LE**

Any

USD 20 per Lot

USD 0,67

MP**

Any

USD 20 per Lot

USD 1,63

NE**

Any

USD 20 per Lot

USD 1,63

NG**

Any

USD 20 per Lot

USD 1,48

NIY**

Any

JPY 2.000 per Lot

JPY 270

NKD**

Any

USD 20 per Lot

USD 2,06

NQ**

Any

USD 20 per Lot

USD 1,17

PA**

Any

USD 20 per Lot

USD 1,48

PL**

Any

USD 20 per Lot

USD 1,48

QG**

Any

USD 20 per Lot

USD 0,53

QM**

Any

USD 20 per Lot

USD 1,23

RB**

Any

USD 20 per Lot

USD 1,48

RF**

Any

CHF 20 per Lot

CHF 1,63

RP**

Any

GBP 20 per Lot

GBP 1,63

RR**

Any

USD 20 per Lot

USD 1,84

RY**

Any

JPY 2.000 per Lot

JPY 215

SF**

Any

USD 20 per Lot

USD 1,63

SI**

Any

USD 20 per Lot

USD 1,08

UB**

Any

USD 20 per Lot

USD 0,59

YM**

Any

USD 20 per Lot

USD 1,09

ZB**

Any

USD 20 per Lot

USD 0,59

ZC**

Any

USD 20 per Lot

USD 1,84

ZF**

Any

USD 20 per Lot

USD 0,59

ZL**

Any

USD 20 per Lot

USD 1,84

ZM**

Any

USD 20 per Lot

USD 1,84

ZN**

Any

USD 20 per Lot

USD 0,59

ZO**

Any

USD 20 per Lot

USD 1,84

ZQ**

Any

USD 20 per Lot

USD 0,99

ZS**

Any

USD 20 per Lot

USD 1,84

ZT**

Any

USD 20 per Lot

USD 0,59

ZW**

Any

USD 20 per Lot

USD 1,84

 

 

 

 

Exchange: ICE - ICE Futures Europe - ICE

CER**

Any

EUR 20 per Lot

EUR 4,50

CFI**

Any

EUR 20 per Lot

EUR 4

FP**

Any

USD 20 per Lot

USD 0,82

LCO**

Any

USD 20 per Lot

USD 0,82

WBS**

Any

USD 20 per Lot

USD 0,82

 

 

 

 

Exchange: ICE_NYBOT - ICE Futures U.S. – NYBOT

CC**

Any

USD 20 per Lot

USD 1,77

CT**

Any

USD 20 per Lot

USD 1,77

DX**

Any

USD 20 per Lot

USD 1,38

KC**

Any

USD 20 per Lot

USD 1,77

OJ**

Any

USD 20 per Lot

USD 1,77

SB**

Any

USD 20 per Lot

USD 1,77

TF**

Any

USD 20 per Lot

USD 0,95

 

 

 

 

Exchange: IDEM - Borsa Italiana SpA/Italian Exchange

MINI**

Any

EUR 20 per Lot

EUR 0,33

SPMIB**

Any

EUR 20 per Lot

EUR 0,75

 

 

 

 

Exchange: MEFF - Spanish Official Exchange

MFMI**

Any

EUR 20 per Lot

EUR 0,45

MFXI**

Any

EUR 20 per Lot

EUR 1,30

 

 

 

 

Exchange: MON - Bourse de Montreal Inc.

CGBZ1

Any

CAD 30 per Lot

 

 

 

 

 

Exchange: SFE - Sydney Futures Exchange Corp. Ltd.

AP**

Any

AUD 20 per Lot

AUD 0,90

IR**

Any

AUD 20 per Lot

AUD 0,90

XT**

Any

AUD 20 per Lot

AUD 0,90

YT**

Any

AUD 20 per Lot

AUD 0,90

 

 

 

 

Exchange: SGX-DT - Unknown

CN**

Any

USD 20 per Lot

USD 0

IN**

Any

USD 20 per Lot

USD 0,60

SEY**

Any

JPY 2.000 per Lot

JPY 50

SJB**

Any

JPY 2.000 per Lot

JPY 15

SSG**

Any

SGD 30 per Lot

SGD 2

SSI**

Any

JPY 2.000 per Lot

JPY 50

STW**

Any

USD 20 per Lot

USD 1

 

 

 

 

Exchange: TYO - Tokyo Stock Exchange

JB1**

Any

JPY 2.000 per Lot

JPY 150

JTI**

Any

JPY 2.000 per Lot

JPY 63