Η εταιρεία διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων BOC Asset Management Ltd (BOCAM), αδειοδοτημένη απο την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, είναι από την 01/01/2021 θυγατρική εταιρεία της CISCO. 

 

http://am.bankofcyprus.com.cy/