Αμοιβαία Κεφάλαια

Τα αμοιβαία κεφάλαια αποτελούν συλλογικά επενδυτικά σχέδια ή οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ). Ο όρος «συλλογικών» υπονοεί μία κοινή περιουσία, η οποία δημιουργείται από την εισφορά χρημάτων από πολλούς επενδυτές. Ανάλογα με το ποσό που συνεισφέρει ο κάθε επενδυτής, γίνεται και κάτοχος του αντίστοιχου μέρους αυτής της περιουσίας με τη μορφή μεριδίων. Δηλαδή ο επενδυτής συμμετέχει στους οργανισμούς αυτούς αγοράζοντας μερίδια και έτσι ο αριθμός των μεριδίων που του ανήκουν εξαρτάται από το ποσό των χρημάτων που έχει επενδύσει. Το (συνολικό) κεφάλαιο του ΟΣΕΚΑ διαχειρίζεται ένας φορέας από εξειδικευμένους και έμπειρους διαχειριστές (fund managers) με βάση προκαθορισμένη επενδυτική πολιτική. Στόχος των Διαχειριστών των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η επίτευξη υπεραξίας (κέρδους) σε βάθος χρόνου, η οποία μεταφράζεται σε αύξηση της τιμής των μεριδίων που κατέχει ο κάθε επενδυτής και επομένως σε αύξηση της περιουσία που του αναλογεί.

H CISCO σας προσφέρει τώρα την δυνατότητα να επενδύσετε στην διεθνή αγορά, επιλέγοντας το αμοιβαίο κεφάλαιο που ταιριάζει καλύτερα στους επενδυτικούς σας στόχους. Εξασφαλίζουμε για εσάς ευρύ φάσμα αμοιβαίων κεφαλαίων, μέσω της πλατφόρμας μας CISCO Global eTrading, και της σε συνεργασίας μας με τη Saxo Bank A/S.  Η  πλατφόρμα μας διαθέτει αμοιβαία κεφάλαια από τους μεγαλύτερους ξένους οίκους τα οποία καλύπτουν όλα τα επενδυτικά προφίλ. Προσφέρουν ευρεία γεωγραφική κάλυψη και πρόσβαση στις σημαντικότερες αγορές παγκοσμίως και επενδύουν σε όλα τα είδη κινητών αξιών (μετοχές, ομόλογα, προϊόντα χρηματαγοράς κλπ).

Οι επενδύσεις σε Αμοιβαία Κεφάλαια ΟΣΕΚΑ υπόκεινται σε κινδύνους αγοράς. Οι καθαρές εσωτερικές αξίες των Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΟΣΕΚΑ μπορεί να αυξηθούν ή να μειωθούν με βάση τους παράγοντες και τις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά, συμπεριλαμβανομένων των διακυμάνσεων στα επιτόκια, και, ως εκ τούτου, οι επενδυτές σε Αμοιβαία Κεφάλαια ΟΣΕΚΑ ενδέχεται να μην ανακτήσουν το αρχικό ποσό της επένδυσής τους. Οι προηγούμενες αποδόσεις των Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΟΣΕΚΑ δεν είναι απαραίτητα ενδεικτικές των μελλοντικών αποδόσεων.  Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην επιστολή μας για τα Αμοιβαία Κεφάλαια ΟΣΕΚΑ είναι μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αποτελούν συμβουλή, γνώμη ή οποιαδήποτε εγγύηση οποιωνδήποτε επενδυτικών προϊόντων.  Η επενδυτική απόφαση λαμβάνεται από εσάς και ως εκ τούτου θα πρέπει πρώτα να λάβετε υπόψη την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την εμπειρία σας, την ανοχή κινδύνου και την ικανότητα κατανόησης της φύσης και των κινδύνων των σχετικών Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΟΣΕΚΑ.