Άνοιγμα Demo Account

Δοκιμάστε σήμερα το Global eTrading για 30 ημέρες και ζήστε την εμπειρία της διαπραγμάτευσης σε Διεθνείς Αγορές.

  • Αγοραπωλησίες μετοχών
  • Αγοραπωλησίες Συμβολαίων επί της Διαφοράς (CFDs)
  • Αγοραπωλησίες Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης (Futures)
  • Άμεση ενημέρωση για την κατάσταση των εντολών σας
  • Αποτίμηση Χαρτοφυλακίου
  • Χρονικό ιστορικό συναλλαγών
  • "Ζωντανές τιμές" μέσω τιμών των αντίστοιχων CFDs
  • Οικονομικά νέα από διεθνή ειδησεογραφικά πρακτορεία
  • Γραφικές παραστάσεις / Τεχνική Ανάλυση
  • Αμοιβαία Κεφάλαια