Υπηρεσίες Άντλησης Κεφαλαίων

Η CISCO κατέχει ηγετική θέση στην παροχή ενός ευρέως φάσματος καινοτόμων λύσεων για επενδυτές και εκδότες τόσο από αρχικές δημόσιες προσφορές όσον και από δευτεροβάθμιες αντλήσεις κεφαλαίων. Στόχος μας είναι η συνεχής αναβάθμιση των υπηρεσιών μας έτσι ώστε να πρωτοστατούμε με πρωτοποριακές ιδέες, άψογη εκτέλεση, χρησιμοποιώντας τελευταίου τύπου μεθόδους και χρηματοοικονομικά εργαλεία.

Μέσα σε κάθε εργασία που αναλαμβάνουμε ενσωματώνουμε τις γνώσεις και την εμπειρία μας για να προσφέρουμε στους πελάτες εξειδικευμένες λύσεις και να αυξήσουμε την αξία της επιχείρησης τους.

Η CISCO έχει εκτελέσει το μεγαλύτερο αριθμό δημόσιων και ιδιωτικών τοποθετήσεων στην Κυπριακή κεφαλαιαγορά τόσο σε μετοχικούς όσο και ομολογιακούς τίτλους.

Η CISCO διαθέτει ένα μεγάλο δίκτυο συνεργατών τόσο στην Κύπρο όσον και στο εξωτερικό το οποίο διαθέτει για να βοηθήσει τους πελάτες της να αντλήσουν τα αναγκαία κεφάλαια από κάθε συναλλαγή.