Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Στρατηγικής

Οι υπηρεσίες μας προσφέρεται σε όλο το φάσμα της αγοράς, σε ιδιωτικές, δημόσιες και άλλες επιχειρήσεις και οργανισμούς.

Επιπλέον, η CISCO προσφέρει στρατηγικές συμβουλές για τις οικονομικές πτυχές μιας επιχείρησης επιδιώκοντας να απαντήσουμε στο ερώτημα: «Αν ήμουν ο επικεφαλής των οικονομικών υπηρεσιών της εταιρείας αυτής, πώς θα τη χρηματοδοτούσα και γιατί;»

Οι επαγγελματίες μας οδηγούνται από τη θεμελιώδη αρχή ότι οι εργασίες μιας επιχείρησης θα πρέπει να οδηγούν την στρατηγική χρηματοδότησης της, και όχι το αντίστροφο.