Συμβόλαια επί της Διαφοράς

Τα CFDs ή αλλιώς τα Συμβόλαια Επί της Διαφοράς σε χρηματοοικονομικούς δείκτες επιτρέπουν στους επενδυτές να συμμετέχουν στη μετακίνηση των τιμών των δεικτών χωρίς να έχουν νομική ιδιοκτησία επί των μετοχών που απαρτίζουν ένα δείκτη. Τα CFDs δεικτών αντανακλούν την απόδοση ενός δείκτη.

Δηλαδή αν κάποιος επενδυτής αγοράσει το CFD του DAX.I. στις 4.802 μονάδες είναι σαν να αγοράζει τον Γερμανικό χρηματιστηριακό δείκτη DAX.I μια φορά. Κάθε αλλαγή στην τιμή του δείκτη του DAX.I. αντιστοιχεί σε 1€. Σε περίπτωση δηλαδή που κάποιος αγοράσει 10 CFDs του DAX.I τότε κάθε αλλαγή του δείκτη κατά μια μονάδα αντιστοιχεί σε κέρδος ή ζημία €10.

Το κόστος συναλλαγής στα CFDs χρηματιστηριακών δεικτών είναι ενσωματωμένο στο Spread, δηλαδή στη διαφορά μεταξύ της τιμής Αγοράς και της τιμής Πώλησης. Όπως ισχύει και στα CFDs μετοχών έτσι και στα CFDs δεικτών πρέπει να υπάρχει προς δέσμευση το απαιτούμενο Περιθώριο Ασφάλισης (Margin). Αυτό το ποσό κρατείται ως εγγύηση όταν κάποιος επενδυτής ανοίγει μια θέση.