Ιδιώτες και Θεσμικοί Επενδυτές

Πώς σχεδιάζουμε ένα επιτυχημένο χαρτοφυλάκιο;

Με τις συνεχώς αυξανόμενες επενδυτικές επιλογές που υπάρχου , η ανάθεση της διαχείρισης κεφαλαίων σε επαγγελματίες έχει καταστεί αναγκαιότητα για τις εταιρείες και τους οργανισμούς που κατέχουν σημαντικά κεφάλαια.  Η διαχείριση αυτών των κεφαλαίων από τους ίδιους ενδεχομένως να οδηγήσει σε ανεπιθύμητα αποτελέσματα, όπως ζημιές. Το ίδιο ισχύει και για τους ιδιώτες επενδυτές που πιθανό να μην έχουν τις γνώσεις, την πείρα ή ακόμα και το χρόνο να διαχειριστούν τα χαρτοφυλάκιά τους. 

 Ο διευθυντής επενδύσεων επιδιώκει τη μεγιστοποίηση της απόδοσης των υπό διαχείριση κεφαλαίων χωρίς την έκθεση σε μη αναγκαίους κινδύνους και την παράλληλη εξασφάλιση ικανοποιητικής ρευστότητας. 

 Η επενδυτική πολιτική που θα ακολουθηθεί στοχεύει στην ανάπτυξη ενός κατάλληλα διασπαρμένου χαρτοφυλακίου, μέρος του οποίου θα προορίζεται για εξασφάλιση τακτού εισοδήματος και ασφάλειας, ενώ μέρος του θα επενδύεται σε αξίες μεγαλύτερου κινδύνου και απόδοσης.  Οι εμπειρογνώμονές μας μπορούν να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν κατάλληλες στρατηγικές που θα αποσκοπούν στην οικονομική σας επιτυχία, με βάση τις δικές σας ανάγκες και στόχους.

 

Επενδυτική Πολιτική

Η ανάπτυξη μιας επενδυτικής πολιτικής ξεκινά με την αξιολόγηση του επενδυτή, η οποία περιλαμβάνει:

 

  • επίπεδο κινδύνου που ο πελάτης είναι πρόθυμος να αναλάβει

  • χρονικό ορίζοντα

  • ρευστότητα

  • νομοθετικό πλαίσιο

  • tax implications

  • άλλους παράγοντες, ειδικούς για τον πελάτη

 

Με την αξιολόγηση των πιο πάνω παραγόντων σχεδιάζεται ένα εξειδικευμένο χαρτοφυλάκιο, το οποίο ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του πελάτη.

Η διαδικασία κατανομής των κεφαλαίων στοχεύει στο σχεδιασμό ενός πλήρως διασπαρμένου χαρτοφυλακίου που να ανταποκρίνεται στο προφίλ κινδύνου του κάθε πελάτη.

Ρόλος του Διαχειριστή είναι να βοηθήσει το Πελάτη (Ιδιώτη/ Θεσμικό) στην υλοποίηση της καταγραμμένης εγκεκριμένης Επενδυτικής  Πολιτικής

Η CISCO χρησιμοποιεί cookies στο διαδικτυακό τόπο με στόχο τη βελτίωση της online εμπειρίας σας. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγησή, αποδέχεστε αυτομάτως τη χρήση των cookies.